Om os

Lidt om vores mål

Vores mål

At give landmænd mulighed for at producere sund mad uden pesticider uden at de samtidig forurener vand og natur.

At reducere negativ påvirkning på miljø og klima fra landbruget.

At stoppe kvælstofudvaskning og udledning af næringsstoffer til vandløb og søer.

At standse Ammoniakfordampning fra gylle.

At arbejde for en løsning på problemet med rent vand og bedre drikkevand.

At reducerer surheden af jorden.

At kunne spise danske produkter uden af få skadelige rester af medicin og zink med.

At reducerer menneskeskabt udledninger af CO2 i atmosfæren, hvilket forstærker drivhuseffekten og medfører klimaforandringer på jorden

 

Vores Team

Vi kæmper for vores land, vand og dyr, så vores børnebørn også kan nyde dem.
Team Member

Hello!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Milija Dragic

CEO & Founder
Team Member

Hello!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ljubica Dragic

CEO & Founder