Rent vand

Naturen har skabt løsningen, vi skal blot bruge det
Rent vand

Rent vand

Rent vand- Vi tænker på miljøet, sådan får vi rent vand.

 

Rent vand har været et problem i hele Europa og resten af verden. De fleste lande forsøger at udvikle et projekt som skal beskytte deres vand mod pesticider, nitrater, ammoniak og andre skadelige kemikalier der forurener vores grundvand og især drikkevand.

 

Østrig og Tyskland har opnået fantastiske resultater. Østrig har det bedste drikkevand i Europa, de bruger store mængder zeolit. Tyskland kæmper for at bringe deres vand inden for de grænser, der må bruges til at drikke. (Tyskland har meget forurenet vand, de er også begyndt at bruge zeolit). 

 

Lige nu taler vi meget i Danmark, om hvor store problemer vi har med forurenet vand. Derfor vil vi informere kommunerne om en løsning på problemet.

 

Produktet bliver brugt, af flere udenlandske kommuner til beskyttelse af drikkevandet. Specielt steder hvor der er kilder til drikkevand og kanaler, der er nabo til landbrug og gårde.

 

Vi har udviklet et produkt der hjælper til bedre drikkevand:

I løbet af de sidste to år har vi lavet flere produkter, der er meget effektive til at blokere pesticider, nitrater, ammoniak (kvælstof)og andre skadelige mineraler. 

 

Kort fortalt indkapsler vores produkter de forskellige skadelige kemikalier, som er skadelige for vores grundvand og drikkevand. De indkapslede stoffer bliver blokeret i produktet, så de forurenede stoffer ikke kan komme i drikkevandet. 

 

Planterne/græsset bruger stofferne til vækst og derved bliver stofferne absorberet fra jorden og har stor gavn for planternes udvikling. 

 

Vores produkter tillader ikke dannelse af svampe i vand. Samtidig blokerer vores produkter rester af svampebekæmpelsesmidler for at ende i grundvandet.

 

Landmænd som har landbrugsarealer ved siden af vandboring og kanaler, kan sagtens bruge vores produkt som plantegødning og svampebekæmpelse, som er 100 % miljøvenlig.

 

Hvis en landmand erstatter sine produkter, der forurener mine produkter, der er 100% rene og ikke forurenende, får vi øjeblikkelig stor fordel i renheden af vand og natur.  Landbrugere, der bruger dene produkter, forurener ikke vand og jord, fordi produkterne er 100% rene og ikke forurener.

 

Produkterne indeholder mineraler, og han modtager stadig de samme udbytter fra deres planter. Produkterne styrker planter og øger modstandskraften mod diverse svampesygdomme og skadedyr

 

Hvis produkterne blandes med gødning, absorberer det ammoniak og nitrat, så de ikke når grund vandet og samtidig absorberer produktet lugt fra gylle.

 

Kommuner som bruger denne løsning har en masse økonomiske fordele og kvalitets vand uden forurening af naturen.

 

Vores løsning er miljøvenlig, effektiv og billig. Hvis der er muligheder for at arbejde sammen på nogle projekter, hvor vi kunne få et tilskud til dette er jeg meget interesseret i denne.

 

For yderligere information og teknisk rådgivning, kontakt os.

 

Brug naturen til at rense forurening

Kampen for at hente rent drikkevand op fra magasiner i undergrunden begynder på jordens overflade og ved rensning af det vand som vi leder fra husholdninger, virksomheder og vejnet.

 

Der er endnu ikke fundet en mirakelkur, som vil skaffe os rent drikkevand i al fremtid, men et let søgning på Dansk Vand-og Spildevanfsforenings hjemmeside viser, at vi i Danmark måske er ved at få øjnene op for, at anvendelse af bjergarten zeolit kan være med til at forbedre rensning af spildevand. (Mine produkter er baseret på zeolit)

 

Det er en gruppe forskere på Aalborg Universitet, som har set på virkning af anvendelse asp zeolit i rensning af regnvand. Brug af blandt andet zeolit betyder, at der i rensning kan tilbageholdes forurenende stoffer (se: kortlink.dk/tn75)

 

Bjergarten zeolit er i stand til at tilbageholde forurene stoffer. Derfor bør zeolit testes i områder hvorfra der hentes grundvand.  Midt i marts slog Dansk Vand-og Spildevandsforening, Danva, alarm og gennem ritzau blev der udsendt besked til offentligheden med overskriften “Forurening med sprøjtemidler i grundvandet er værre en frygtet”.

 

Danva opfordrer politikere til “en gang for alle beslutte en beskyttelse af boringsnære områder med en national afgift”. Men afgifter  og nye boringer fjerner ikke problemet.

 

Erfaringer med brug af zeolit i udlandet bør inddrages. Geocenter Danmark har i en beskrivelse af zeolit fremhævet mineralets evne til at rense forurenet vand, og i en redegørelse skriver Geocenter Danmark: “På samme måde som zeolitternes krystalstruktur kan bruges til at optage calcium fra vaskevandet, kan de bruges i landbruget til oprensning af jorden for giftstoffer og tungmetaller.”

(se yderligere på: kortlink.dk/tn77)