Agrovita24 shop

Bestil vores produkter og gør miljøet en tjenneste
 • Product Thumb
 • Product Thumb
 • Product Thumb
 • Product Image
 • Product Image
 • Product Image
Økolandbrug, landbrug, hus&have

Natur Verde mix

DKK.222.16,-

Natur verde mix er et biostimulant / jordforbedrings produkt – mikroniseret til økolandbrug (100% naturprodukt) (granuleringsstørrelse under 40 μm.) og tilføjes på jord og plantter ved sprøjtning.


Natur – verde mix bruges hvor planter bliver angrebet af svampe. Det er det eneste middel som forbedrer jordens kvalitet, idet der sprøjtes zeolit som falder ned på jorden og har en positiv virkning.

Hvis vi bruger denne sprøjtningsmiddel, vil der ikke komme pesticide rester ind i jorden og i grundvandet.

Pakken indholder 15 kg og prisen for en pakke er 155,62 kr. ex. moms.

 • 1 Anmeldelse
Bestil

Natur – Verde mix er et biostimulant /jordforbedrings produkt. Dette produkt er ideelt til anvendelse, hvor planter bliver angrebet af svampe.

Produktet er udviklet til at sikre, at afgrøderne modtager alle de nødvendige næringsstoffer og får muligheden for en optimal vækst. Produktet er lavet af mikronæringsstoffer som hurtigt optages gennem bladene. Produkterne har en meget stor regn fasthed.

Natur – Verde mix sikrer optimal næring for dine planter der er nem, sikker og praktisk at bruge. Følgende er der oplistet en række fordele produktet er med til at give:

 • Styrker planter og øger modstandskraften mod diverse svampesygdomme og skadedyr
 • Modvirker udvikling af svampe, skimmelangreb og meldug på jord samt planter
 • Modvirker forrådnelse af frugter
 • Gør planters blade sunde
 • Modvirker udvikling af parasit- og bakterieprocesser
 • Absorberer UV-stråler og modvirker ødelæggelse af blade
 • Meget effektiv sprøjtning af frugt og grøntsager
 • Dræber ikke honningbier

De bedste resultater opnås, hvis produktet sprøjtes på planter og jord.

Natur-verde mix giver en forbedret stabilitet af cellevæggene og højner dermed den naturlige modstandskraft hos cellerne mod mekaniske skader, svampe- og insektangreb.

Det er det eneste middel som forbedrer jordens kvalitet, idet der sprøjtes Zeolit som falder ned på jorden og har en positiv virkning.

Midlet kan sprøjtes med så meget som du ønsker, eftersom det ikke forårsager nogen skade på jorden.

Hvis du anvender produktet Natur – Verde mix vil der ikke forekomme rester af svampemiddel ned til grundvandet.

For flere informationer omkring vores produkter kan du læse nærmere inde på vores hjemmeside eller kontakte os pr. telefon.

Natur – Verde mix er en blanding af: Zeolit, Kaolinit og Calcit, som er knust og mikroniseret og termisk aktiverede. Produkter et med til at beskytte planter mod skimmelangreb og meldug, samt modvirker forrådnelse af frugter. Anvendelse af Natur – Verde mix vil give anledning til at landbrug vil få et højere udbytte og bedre kvalitet af dens afgrøder.

Dosering: 5 kg til 100 liter vand.

For grøntsager kan forbruget være mellem 58 – 62 kg/ha afhængigt af bladmassen over jorden.

I tilfælde af sygdom, skal dosen øges med 30%.

Til frugt grøntsager kan forbruget være mellem 55 – 60 kg/ha hvis sygdommen er opstået, kan den sprøjtes mere end én gang.

Vores Zeolit er:

 • Mikroniseret under 40 μm.
 • Termisk aktiverede ved 370 grader.
 • Dekontamineret fra organiske stoffer.
 • Mikrobiologisk korrekt.
 • Mekanisk aktiveret

Natur – Verde mix holdbarhed er ubegrænset, hvis den opbevares tørt ved en temperatur mellem 10 og 25 ºC.

Nedenstående produkter er nu oprettet i Gødningsdatabasen og kan distribueres på det danske marked.

Produktnummer:  PA70 
Handelsnavn: Natur – Verde 
Produktbetegnelse: Uorganisk jordforbedringsmiddel m. mikronæringsstoffer

Eco-zeolit – DK 
Cvr: 383 92 370

Produktet er ikke sundhedsfarligt og kan vaskes med rent vand

Nedenstående er et udtag af forskningsresultater fra Det Danske Geologiske Institut:

"Jordforbedring På samme måde som zeolitternes krystalstruktur kan bruges til at optage calcium fra vaskevandet, kan de bruges i landbruget til oprensning af jorden for giftstoffer og tungmetaller. Derudover har zeolitterne den egenskab at de optager gødning og vand i deres struktur og kun langsomt afgiver det igen. Det gør at zeolitterne virker som en buffer for både gødning og vand, så der ikke sker så stor udvaskning af gødning til grundvandet. Derfor virker zeolitterne som jordforbedrende tilsætningsstof. I Japan har man i mange år spredt knuste zeolitter på markerne for at opsuge spildprodukter fra landbrugsproduktionen. Zeolitterne virker også ved at begrænse luftbåren forurening fra landbruget, hvor især ammoniakholdige dampe kan være til stor gene."

Kilde: http://geocenter.dk/publikationer/md_mineral/97_zeolitter.html

Natur – Verde mix

Jordforbedrings produkt – mikroniseret til økologisk – landbrug 100% naturligt produkt (granuleringsstørrelse under 40 μm) tilføjes på planter og jord med sprøjtning, (bedst efter regnen).

Natur – Verde mixjordforbedrings produkt er ideelt til anvendelse, hvor planter bliver angrebet af svampe.

Dette produkt kan bruges som erstatning til erstatte pesticider fra landbrugsproduktion.

Produktet kan bruges til alle former for frugt, grøntsager, krydderier,blomster korn, majs og grønne områder. Produktet er meget attraktivt for vinproducenter og oliven olie.

Natur - Verde mix sikrer optimal næring for dine planter der er nem, sikker og praktisk at bruge. Følgende er der oplistet en række fordele produktet er med til at give:

-       Styrker planter og øger modstandskraften mod diverse svampesygdomme og skadedyr

-       Modvirker udvikling af svampe, skimmelangreb og meldug på jord samt planter

-       Modvirker forrådnelse af frugter

-       Gør planters blade sunde

-       Modvirker udvikling af parasit- og bakterieprocesser

-       Absorberer UV-stråler og modvirker ødelæggelse af blade

-       Meget effektiv sprøjtning af frugt og grøntsager

-       Dræber ikke honningbier

Natur-verde mixgiver en forbedret stabilitet af cellevæggene og højner dermed den naturlige modstandskraft hos cellerne mod mekaniske skader, svampe- og insektangreb. 

Produkteter udviklet til at sikre, at afgrøderne modtager alle de nødvendige næringsstoffer og får muligheden for en optimal vækst. Produktet er lavet af mikronæringsstoffer som hurtigt optages gennem bladene. Produkterne har en meget stor regn fasthed.  

Det er det eneste middel som forbedrer jordens kvalitet, idet der sprøjtes Zeolit som falder ned på jorden og har en positiv virkning.  

Midlet kan sprøjtes med så meget som du ønsker, eftersom det ikke forårsager nogen skade på jorden.

Hvis du anvender produktet Natur – Verde mix vil der ikke forekomme rester af svampemiddel ned til grundvandet.

For flere informationer omkring vores produkter kan du læse nærmere inde på vores hjemmeside eller kontakte os pr. telefon.  

Natur – Verde mix er en blanding af: Zeolit, Kaolinit og Calcit, som er knust og mikroniseret og termisk aktiverede. Produkter et med til at beskytte planter mod skimmelangreb og meldug, samt modvirker forrådnelse af frugter. Anvendelse af Natur – Verde mix vil give anledning til at landbrug vil få et højere udbytte og bedre kvalitet af dens afgrøder.

Dosering: 5 kg til 100 liter vand.

For grøntsager kan forbruget være mellem 58 – 62 kg/ha afhængigt af bladmassen over jorden.

I tilfælde af sygdom, skal dosen øges med 30%.

Til frugt grøntsager kan forbruget være mellem 55 – 60 kg/ha hvis sygdommen er opstået, kan den sprøjtes mere end én gang.

Produktet er ikke sundhedsfarligt og kan vaskes med rent vand

Natur – verde mix

jordforbedrings produkt mikroniserettil landbrug (granuleringsstørrelse under 40 μm) - tilføjes på planter og jord med sprøjtning.

De bedste resultater opnås, hvis produktet sprøjtes på jord og planter. Der er ingen begrænsninger for meget der benyttes, da det ikke forårsager nogen skade på jorden.

Produktet kan bruges til alle former for frugt, grøntsager, krydderier,blomster korn, majs og grønne områder. Produktet er meget attraktivt for vinproducenter og oliven olie.

Det anbefales at sprøjte umiddelbart efter regnen.

Natur – Verde mix er et jordforbedrings produkt er ideelt til anvendelse, hvor planter bliver angrebet af svampe. Produktet har derudover også en positiv virkning, eftersom den forbedrer jordens kvalitet, idet der sprøjtes zeolit som falder ned på jorden.  Hvis dette sprøjtningsmiddel anvendes, vil der ikke forekomme pesticiderester ind i jorden og i grundvandet.

Følgende fordele er Natur – Verde mix med til at give:

-       Styrker planter og øger modstandskraften mod diverse svampesygdomme og skadedyr

-       Modvirker udvikling af svampe, skimmelangreb og meldug på jord samt planter

-       Modvirker forrådnelse af frugter

-       Gør planters blade sunde

-       Modvirker udvikling af parasit- og bakterieprocesser

-       Absorberer UV-stråler og modvirker ødelæggelse af blade

-       Meget effektiv sprøjtning af frugt og grøntsager

-       Dræber ikke honningbier

Dette produkt giver en forbedret stabilitet af cellevæggene og højner dermed den naturlige modstandskraft hos cellerne mod mekaniske skader, svampe- og insektangreb. 

Dette produkt hjælper landbruget til højere udbytte og bedre kvalitet af dens afgrøder.

Dosering: 5 kg til 100 l vand.

For grøntsager kan forbruget være mellem 58 – 62 kg/ha afhængigt af bladmassen over jorden.

Hvis sygdommen kom, skal dosen øges med 30%.

Til frugt grøntsager kan forbruget være mellem 55 – 60 kg/ha hvis sygdommen er opstået, kan den sprøjtes mere end én gang.

Produktet er ikke sundhedsfarligt og kan vaskes med rent vand

For alle spørgsmål kontakt os.

 

Natur-verde mix (mikroniseret granuleringsstørrelse under 40 μm): Dette produkt tilføres ved sprøjtning af planter og jord. Natur – Verde mix jordforbedringsprodukt er ideelt til anvendelse, hvor planter bliver angrebet af svampe. Produktet er udviklet til at sikre, at planterne modtager alle de nødvendige næringsstoffer og får muligheden for en optimal vækst. Produktet er lavet af mikronæringsstoffer, som hurtigt optages gennem bladene. Produkterne har en meget stor regnfasthed. Planterne styrkes og deres modstandskraft imod diverse svampesygdomme og skadedyr øges, hvilket resulterer i sunde blade hos planten.

Dette produkt er meget effektivt til sprøjtning af frugt krydderier og grøntsager.

Dosering: 1 kg til 25 liter vand.

Natur-verde mix basisstof.

Natur –verde mix er blandingen af  tre mineraler: 1. Zeolit 70%, 2. Kaolinit 20%, 3. Calcit 10%

Natur – Verde er et produkt af Zeolit som er 100% naturprodukt.  Natur – verde  er blanding af naturlig knust, mikroniseret og termisk aktiveret Zeolit som har min: 82% af Clinoptilolit (jo højere des bedre kvalitet) og Kationiske forandringer (op til – CEC 1,65meg/g), jo højere des bedre kvalitet.

 

Komponent SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O TiO2 G.Z.
% 62,25 14,50 2,04 5,95 1,21 1,15 0,78 0,2532 11,82

 

Kaolinit  (Al2Si2O5(OH)4.)som er 100% naturprodukt.  Bio – verde mix er blanding af naturlig knust, mikroniseret og termisk aktiverede Kaolinit,  som er et lermineral.

Komponent SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O TiO2 G.Z.
% 63,32 21,96 2,45 0,65 0,46 0,07 2,25 0,66 5,84

 

Kalcit - calcit,  (CaCO) et af de almindeligste og mest udbredte mineraler og hovedbestanddel i de fleste carbonatbjergarter.

Natur- verde- mix brugers som jordforbedrings produkt, hvor der er en masse af svampe og og planter bliver angrebet af svampe.

De bedste resultater opnås, hvis produktet skal sprøjtes på jord og planter.

Det kan sprøjtes så mange gange som du ønsker (så længe der er behov for det)fordi det ikke forårsager nogen skade på jorden.

Dosering – blandingsforhold til 100Lit.vand 5-6kg.

Hvis du bruger dette produkt Bio-verde koma ikke resta af svampemidel ned til grundvandet.

For alle spørgsmål contakt os eller læs på vores hjemeside.