Agrovita24 shop

Bestil vores produkter og gør miljøet en tjenneste
 • Product Thumb
 • Product Thumb
 • Product Thumb
 • Product Image
 • Product Image
 • Product Image
Økolandbrug, landbrug, hus&have

NATUR VERDE MICRO

DKK.287.81,-

Natur – Verde mikro er udviklet til at sikre at afgrøderne modtager alle de nødvendige næringsstoffer og dermed får muligheden for en optimal vækst.  

Produktet er lavet af mikronæringsstoffer som optages hurtigt igennem bladene ved sprøjtning, hvilket sikrer at en eventuel skjult mangel hurtigt vil kunne afhjælpes. 

 Produkterne har en meget stor regn fasthed og er blandbare med de fleste basis stoffer (plantebeskyttelsesmidler). 

Natur – Verde mikro sikrer optimal næring for dine planter og er nem, sikker og praktisk at bruge.  

Pakken indeholder 15 kg af produktet til en pris på 215,53 kr. uden moms.

 • 1 Anmeldelse
Bestil

Natur – Verde mikro jordforbedrings produkt – mikroniseret til økologisk landbrug som tilføjes på jord og planter med sprøjtning (granuleringsstørrelse under 40 μm).

Natur – Verde mikro er mikroniseret i produktet Zeolit som er et 100% naturligt produkt, som anvendes til jordforbedring samt økologisk produktion. Zeolit er et naturligt mineral, som er dannet af vulkanske klipper. Derudover indeholder Zeolit elementer som magnesium, kalium og kalcium, der er nødvendige til forøgelse af produktionen af forskellige landbrugskulturer. Samtidig indeholder Zeolit oxygen, som er essentielt for kvaliteten af jordlodder.

Natur – Verde mikro er et produkt fremstillet ved hjælp af Zeolit, som ikke smelter i jorden eller i vandet, hvilket vil sige at det bæres videre og forbliver hvor det var. Planter kan derimod bruge det gradvist til deres kost. Hvis det påføres på fugtige områder såsom på land eller placere det i vand, vil det ikke forurene, men bringe nye mængder af luft ind i vandet.

Zeolit gør at luften har nemmere ved at trænge ned i jorden og substraternes absorptionsevne bliver derved forbedret. Planterne bliver mindre følsomme over for tørke, da jordens fugtighed bliver samtidig tidsmæssigt forlænget. Zeolit reducerer dertil surheden af jorden, og dermed behøves der ikke at anvendes kalk.

Dette produkt kan anvendes med sprøjtning på planter og jorden under såning samt under vækst af afgrøden.

Anvendelse af Natur – Verde mikro på planter: Produktet er udviklet til at sikre afgrøderne modtager alle de nødvendige næringsstoffer og dermed får muligheden for en optimal vækst. Produktet er lavet af mikronæringsstoffer som optages hurtigt igennem bladene, hvilket sikrer at en skjult mangel hurtigt vil kunne afhjælpes. Produkterne har en meget stor regn fasthed og er blandbare med de fleste basis stoffer (plantebeskyttelsesmidler). Natur – Verde mikro sikrer optimal næring for dine planter og er nem, sikker og praktisk at bruge.

Når Natur – Verde mikro anvendes med sprøjtning på afgrøder er det med til at hjælpe på planternes vækst, planternes blade gøres sunde, absorbering af UV-stråler og modvirker ødelæggelse af blade, samt er det med til at modvirke forrådnelse af frugter og udvikling af svampe på planter og jord. Med andre ord, hjælper vores produkt på planternes immunitet.

Anvendelse af Zeolitter i landbrug er også med til at forbedrer strukturen af nedbrudte arealer og reducere jordens surhedsgrad.

Zeolit øger pH værdien i sur jordbund, og gør at brugen af kalk ikke er nødvendig årligt. Brugen af Zeolit kan producere samme kultur på samme areal flere år i træk.

Zeolit påvirker earliness, som gør at planten modner hurtigt i blomstringsfasen, hvilket giver anledning til en større vækst samt et mere udviklet rodsystem. Det skaber flere blade og giver derved en større masse.

Zeolit holder på mængden af organisk stof på landbrugsjord.

Natur – Verde mikro som sprøjtes på jorden kan blandes med organisk gødning i form af flydende urin (forskellige typer). Typen af urin afhænger af hvor produktet stammer fra og til hvilke typer planter det skal anvendes til, lokale forhold samt afgrødens anvendelse.

En sådan blanding kaldes: Ammoniak og nitrat indkapsling, som er blanding af 100% naturlige produkter.

Ammoniak og nitrat indkapsling absorbere ammoniak og nitrat fra urin og ender dermed ikke i grundvandet, men planterne kan bruge til deres fordel. Produktet fjerner lugten fra urin og anden type husdyrgødning som kan være en gene for naboerne til de marker hvor gødningen bringes ud på, hvor flydende husdyrgødning urin konverteres til rent vand. Herudover blokerer produktet fordampning af mineralske stoffer. Produktet er stadig under udvikling, men er blevet testet og viser enestående resultater.

Derudover har zeolitterne den egenskab at de optager gødning, ammoniak og vand i deres struktur og afgiver det langsomt igen. Dette gør at Zeolitterne virker som en buffer for både gødning og væske, så der ikke sker en stor udvaskning af gødning i grundvandet. Zeolit er med sin struktur (som en svamp) forbundet med mineraler som: N, K, P, S, Ca, Mg og mange andre samtidig indeholder Zeolit oxygen, som er betydelig essentiel for kvaliteten af jordlodder. Zeolitter med denne struktur og funktion af binding tillader ikke at vand (regn) skyller mineraler væk.

Dette produkt anvendes til produktion af høj kvalitet gødning, som kan være med til at blokere fordampning af mineralske stoffer fra organisk gødning.

Natur – Verde mikro kan anvendes på planter og jord ved hjælp af sprøjtning under såning samt under væksten af afgrøden. Natur – Verde micro er mikroniseret og tilføres på planter og jord og med sprøjtning, som kan anvendes på både planter og frugter (heriblandt også græs), så længe frugterne når en størrelse med en valnød.

Dosering: 5 kg til 100 liter vand.

For korn orientering forbrug bør forholdet ligge imellem 42- 46 kg/ha

Vores Zeolit er:

 • Mikroniseret under 40 μm
 • Termisk aktiverede ved 370 grader
 • Dekontamineret fra organiske stoffer
 • Mikrobiologisk korrekt
 • Mekanisk aktiveret

Natur – verde mikro holdbarhed er ubegrænset, hvis den opbevares tørt ved en temperatur mellem 10 og 25 ºC.

Nedenstående produkter er nu oprettet i Gødningsdatabasen og kan distribueres på det danske marked.

Produktet er ikke sundhedsfarligt og kan vaskes med rent vand.

P.S.: Forskningsresultater fra Det Danske Geodætiske Institut: Klik her

Produktnummer:  PA68 
Handelsnavn: Natur – Verde 
Produktbetegnelse: Uorganisk jordforbedringsmiddel m. mikronæringsstoffer

Natur – Verde mikro  er et jordforbedrings produkt – mikroniseret (granuleringsstørrelse under 40 μm) Dette produkt kan anvendes med  sprøjtning på planter og jorden under vækst af afgrøden. (Det anbefales at sprøjte umiddelbart efter regnen)

Det er et produkt, der virker i ernæring af planter straks.

Produktet kan bruges til alle former for frugt, grøntsager, krydderier, blomster korn, majs og grønne områder.

Produktet kan anvendes med sprøjtning på planter og jorden under såning samt under vækst af afgrøden. Natur– Verde mikro kan også bruges som depot jordforbedringsprodukt. Dene koncept bygger på en blanding af Natur– Verde mikro med flydende plantenæring (mikronæringsstoffer) som holdes i depot hvor planterne kan bruge det (kendt fra depotmedicin). Dette produkt med denne struktur og funktionen af binding tillader ikke vandet (regn) at skylle mineraler væk. Planter udnytter derfor produktet op30-40% bedre. Natur–Verde mikro depot som mindsker fordampningen fra plantenæring og kvælstoffet (indkapser og så kvælstof) sikrer bedre udnyttelse af den udbragte mængde.

Zeolit gør, at luften har nemmere ved at trænge ned i jorden og substraternes absorptionsevne bliver derved forbedret. Planterne bliver mindre følsomme over for tørke, da jordens fugtighed bliver samtidig tidsmæssigt forlænget. Zeolit reducerer dertil surheden af jorden, og dermed behøves der ikke at anvendes kalk.

Vores koncept bygger på en blanding af Natur – Verde mikro med flydende plantenæring (mikronæringsstoffer) som holdes i depot hvor planterne kan bruge det (kendt fra depotmedicin). Dette produkt med denne struktur og funktionen af binding tillader ikke vandet (regn) at skylle mineraler væk. Planter udnytter derfor produktet op 30-40% bedre. Natur – Verde mikro depot som mindsker fordampningen fra plantenæring og kvælstoffet (indkapser også kvælstof) sikrer bedre udnyttelse af den udbragte mængde. 

Depot plantenæring er et unikt system hvor man med mindre gødning kan opnå bedre resultater, og med mindre negativ indflydelse på miljøet. 

Natur – Verde mikrodepot er blanding af naturlig mikroniseret og termisk aktiverede Zeolit som har min: 82% a Clinoptilolit (jo større mængden er, jo bedre kvalitet) og Kationiske forandringer (til – CEC 1,65meg/g), (jo større mængden er, jo bedre kvalitet), som er blandet med kunstgødningsnæringsstoffer afhængigt af hvilke planter, lokale forhold og afgrødens anvendelse.

Natur – Verde mikro (zeolit produkt) er et naturligt mineral, som er dannet af vulkanske klipper. Derudover har zeolitterne den egenskab at de optager gødning og vand i deres struktur og kun langsomt afgiver det igen. Det gør at zeolitterne virker som en buffer for både gødning og vand, så der ikke sker så stor udvaskning af gødning til grundvandet. Zeolit har med sin struktur (som en svamp) forbundet sig med mineraler som: N, K, P, S, Ca, Mg og mange andre samtidig zeolit indeholder (O oxygen) som er meget mere vigtigt for kvaliteten af jordlodder. Zeolitter med denne struktur og funktionen af binding tillader ikke vandet (regn) at skylle mineraler væk men for at planterne kan bruge det.

Derfor virker zeolitterne som jordforbedrende tilsætningsstof. Zeolit indeholder elementer som magnesium, kalium og kalcium, som er nødvendige for forøgelse af produktionen af forskellige landbrugskulturer.

Natur – Verde mikro reducerer surheden af jorden. Zeolit gør, at luften har nemmere ved at trænge ned i jorden og substraternes absorptionsevne bliver derved forbedret. Planterne bliver mindre følsomme over for tørke, da jordens fugtighed bliver tidsmæssigt forlænget.

Natur – Verde mikro er formuleret så mikronæringsstofferne optages hurtigt gennem bladene, hvilket sikrer at en skjult mangel hurtigt vil kunne afhjælpes. Produkterne har en meget stor regnfasthed (og regnen vasker dem ikke let). Produkterne sikrer optimal næring for dine planter og er nem, sikker og praktisk at bruge.

Når vi anvende Natur – Verde mikro med sprøjtning på afgrøden det hjælper plante med større vækst, og gør planternes blade sunde, absorberer UV-stråler og modvirker ødelæggelse af blade, modvirker forrådnelse af frugter og udvikling af svampe på planter og jord. Hjælper altså på planternes immunitet.

Natur – Verde mikro påvirker earliness, planten modnes hurtigt i blomstringsfasen, det giver en større vækst med et mere udviklet rodsystem. Dette skaber flere blade og giver derved en større masse.

Formålet med Natur – Verde mikrodepot er at øge udbyttet samt afgrødekvalitet uden at øge miljøpåvirkningen. Vores system skal udnyttes til nye muligheder inden for præcisionslandbrug, hvilket skal hjælpe landmanden i hans daglige arbejde med at forbedre resultater, kvalitet og reducere miljøpåvirkningen.

Vi regner med en optimal produktion og udnyttelse af de tilførte plantenæringsstoffer Vi ønsker at gøre brug af intelligente løsninger (Natur – Verde mikrodepot) til at skabe et konkurrencedygtigt fødevareproduktion i kombination med løbende tilpassede gødninger. Det gælder også optimal udnyttelse af de anvendte. Reducere negativ påvirkning på miljø og klima fra landbruget.

Natur – Verde mikrodepot opnår sin største naturlige effekt i naturen, herunder landbruget, som giver mulighed for en effektiv udnyttelse af næringsstoffer med mindre udslip i naturen og i produktionen af grøntsager og inden for planteavl. Produktet er velegnet til forbedring af jordens frugtbarhed, til forøgelse af landbrugsproduktivitet og kapacitet med hensyn til afgrøder generel sænkning af produktionsomkostninger i landbruget.

Natur – Verde mikrodepot som mindsker fordampningen fra plantenæring (indkapsler plantenæring) og sikrer bedre udnyttelse af den udbragte mængde plantenæring.

Anvendelsen af Natur – Verde mikrodepot tæller ikke med i de kvoter, som gælder for kunstgødninger.

Dosering: skal være mellem 42- 46 kg/ha

Produktet er ikke sundhedsfarligt og kan vaskes med rent vand

 

Natur – Verde mikro jordforbedrings produkt – mikroniseret til økologisk landbrug som tilføjes på jord og planter med sprøjtning (granuleringsstørrelse under 40 μm).

Natur – Verde mikro er mikroniseret i produktet Zeolit som er et 100% naturligt produkt, som anvendes til jordforbedring samt økologisk produktion. Zeolit er et naturligt mineral, som er dannet af vulkanske klipper. Derudover indeholder Zeolit elementer som magnesium, kalium og kalcium, der er nødvendige til forøgelse af produktionen af forskellige landbrugskulturer. Samtidig indeholder Zeolit oxygen, som er essentielt for kvaliteten af jordlodder.

Natur – Verde mikro er et produkt fremstillet ved hjælp af Zeolit, som ikke smelter i jorden eller i vandet, hvilket vil sige at det bæres videre og forbliver hvor det var. Planter kan derimod bruge det gradvist til deres kost. Hvis det påføres på fugtige områder såsom på land eller placere det i vand, vil det ikke forurene, men bringe nye mængder af luft ind i vandet.

Zeolit gør at luften har nemmere ved at trænge ned i jorden og substraternes absorptionsevne bliver derved forbedret. Planterne bliver mindre følsomme over for tørke, da jordens fugtighed bliver samtidig tidsmæssigt forlænget. Zeolit reducerer dertil surheden af jorden, og dermed behøves der ikke at anvendes kalk.

Dette produkt kan anvendes med sprøjtning på planter og jorden under såning samt under vækst af afgrøden.

Anvendelse af Natur – Verde mikro på planter: Produktet er udviklet til at sikre afgrøderne modtager alle de nødvendige næringsstoffer og dermed får muligheden for en optimal vækst. Produktet er lavet af mikronæringsstoffer som optages hurtigt igennem bladene, hvilket sikrer at en skjult mangel hurtigt vil kunne afhjælpes. Produkterne har en meget stor regn fasthed og er blandbare med de fleste basis stoffer (plantebeskyttelsesmidler). Natur – Verde mikro sikrer optimal næring for dine planter og er nem, sikker og praktisk at bruge.

Når Natur – Verde mikro anvendes med sprøjtning på afgrøder er det med til at hjælpe på planternes vækst, planternes blade gøres sunde, absorbering af UV-stråler og modvirker ødelæggelse af blade, samt er det med til at modvirke forrådnelse af frugter og udvikling af svampe på planter og jord. Med andre ord, hjælper vores produkt på planternes immunitet.

Anvendelse af Zeolitter i landbrug er også med til at forbedrer strukturen af nedbrudte arealer og reducere jordens surhedsgrad.

Zeolit øger pH værdien i sur jordbund, og gør at brugen af kalk ikke er nødvendig årligt. Brugen af Zeolit kan producere samme kultur på samme areal flere år i træk.

Zeolit påvirker earliness, som gør at planten modner hurtigt i blomstringsfasen, hvilket giver anledning til en større vækst samt et mere udviklet rodsystem. Det skaber flere blade og giver derved en større masse.

Zeolit holder på mængden af organisk stof på landbrugsjord.

Natur – Verde mikro som sprøjtes på jorden kan blandes med organisk gødning i form af flydende urin (forskellige typer). Typen af urin afhænger af hvor produktet stammer fra og til hvilke typer planter det skal anvendes til, lokale forhold samt afgrødens anvendelse.

En sådan blanding kaldes: Ammoniak og nitrat indkapsling, som er blanding af 100% naturlige produkter.

Ammoniak og nitrat indkapsling absorbere ammoniak og nitrat fra urin og ender dermed ikke i grundvandet, men planterne kan bruge til deres fordel. Produktet fjerner lugten fra urin og anden type husdyrgødning som kan være en gene for naboerne til de marker hvor gødningen bringes ud på, hvor flydende husdyrgødning urin konverteres til rent vand. Herudover blokerer produktet fordampning af mineralske stoffer. Produktet er stadig under udvikling, men er blevet testet og viser enestående resultater.

Derudover har zeolitterne den egenskab at de optager gødning, ammoniak og vand i deres struktur og afgiver det langsomt igen. Dette gør at Zeolitterne virker som en buffer for både gødning og væske, så der ikke sker en stor udvaskning af gødning i grundvandet. Zeolit er med sin struktur (som en svamp) forbundet med mineraler som: N, K, P, S, Ca, Mg og mange andre samtidig indeholder Zeolit oxygen, som er betydelig essentiel for kvaliteten af jordlodder. Zeolitter med denne struktur og funktion af binding tillader ikke at vand (regn) skyller mineraler væk.

Dette produkt anvendes til produktion af høj kvalitet gødning, som kan være med til at blokere fordampning af mineralske stoffer fra organisk gødning.

Natur – Verde mikro kan anvendes på planter og jord ved hjælp af sprøjtning under såning samt under væksten af afgrøden. Natur – Verde micro er mikroniseret og tilføres på planter og jord og med sprøjtning, som kan anvendes på både planter og frugter (heriblandt også græs), så længe frugterne når en størrelse med en valnød.

Dosering: 5 kg til 100 liter vand.

For korn orientering forbrug bør forholdet ligge imellem 42- 46 kg/ha

Vores Zeolit er:

 • Mikroniseret under 40 μm
 • Termisk aktiverede ved 370 grader
 • Dekontamineret fra organiske stoffer
 • Mikrobiologisk korrekt
 • Mekanisk aktiveret

Natur – verde mikro holdbarhed er ubegrænset, hvis den opbevares tørt ved en temperatur mellem 10 og 25 ºC.

Nedenstående produkter er nu oprettet i Gødningsdatabasen og kan distribueres på det danske marked.

Produktet er ikke sundhedsfarligt og kan vaskes med rent vand.

P.S.: Forskningsresultater fra Det Danske Geodætiske Institut: Klik her

Produktnummer:  PA68 
Handelsnavn: Natur – Verde 
Produktbetegnelse: Uorganisk jordforbedringsmiddel m. mikronæringsstoffer

Natur - verde mikro (mikroniseret granuleringsstørrelse under 40 μm): Dette produkt kan bruges som jordforbedring. Produktet tilføres til jorden. I potter og lign., laves et hul med en gammel blyant eller noget tilsvarende med en diameter på 1cm, så produktet kommer hurtigere ned til planternes rødder.

Dette produkt er rigtige gode til din produktion, hvis du kan lide friske krydderier og blomster hjemme i din have og dit drivhus. Produkterne er fra 100% naturlige mineraler og bruges til økologisk produktion (godkendt i Danmark).

Vores produkter indeholder næringsstoffer, som giver en større vækst og et mere udviklet rodsystem, som modvirker udvikling af jord- og plantesygdomme, såsom skimmelangreb og meldug. Deres immunforsvar styrkes, stank fra humus bliver absorberet, mens jordens fugt holder længere og sygdomsudvikling af jord og planter forhindres. Produkterne har ingen lugt og forurener ikke. Derudover er produkterne ikke skadelig for hverken mennesker eller dyr, såsom bier.

Natur – Verde mikro jordforbedrings produkt – mikroniseret til økologisk landbrug som tilføjes på jord og planter med sprøjtning (granuleringsstørrelse under 40 μm). 

Natur – Verde er in produkt af Zeolit som er 100% naturprodukt.  Natur – verde  er blanding a naturlig knust og mikroniseret og termisk aktiverede Zeolit som ha min: 82% a Clinoptilolit (jo større jo bedre kvalitet) og Kationiske forandringer (op til – CEC 1,65meg/g), jo strre jo bedre kvalitet.

 

Sammensætning:

  

Komponenta 

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

Na2O

K2O

TiO2

G.Z.

Sadrzaj %

62,25

14,50

2,04

5,95

1,15

0,78

0,2532

11,82